Wina morawskie – klasyfikacja

Charakterystyka win wg grup jakościowych obowiązujących w Republice Czeskiej Z dniem 29.4.2004 weszła życie ustawa winiarska nr 321/2004 (czes.: Zákon č. 321/2004 o vinohradnictví a vinařství*), wg której obowiązuje rozdzielenie win wg jakości na kategorie. Podstawą podziału jest stopień dojrzałości winogron podczas zbioru, określany zawartością cukru w moszczu. Zawartość ta jest podawana w stopniach normalizowanego … Czytaj dalej Wina morawskie – klasyfikacja